donderdag, juni 13, 2024
Uit de studio

Pittem, Tielt en Meulebeke onderzochten de eigen bestuurskracht om sterk te blijven besturen

Eerder dit voorjaar namen de lokale besturen van Pittem, Tielt en Meulebeke elk afzonderlijk de beslissing om de eigen bestuurskracht te onderzoeken. Elk bestuur achtte de tijd rijp om na te denken over hoe zij ook in de toekomst een sterke dienstverlening en organisatie kunnen garanderen voor hun inwoners en de medewerkers. Voor deze studie werd Probis aangesteld, een adviesbureau met specialisatie in de publieke sector.

Probis voerde per bestuur een afzonderlijk onderzoek uit dat bestond uit verschillende onderdelen. In het eerste onderdeel werden de omgeving, samenwerkingsverbanden en de strategie van de gemeenten individueel onder de loep genomen. Uit deze analyse werd, naast de uitdagingen en opportuniteiten, duidelijk dat de drie gemeenten reeds veel linken met elkaar vertoonden. Zowel op vlak van socio-demografie, intergemeentelijke samenwerking, economie en onderwijs blijken de gemeenten veel gelijkenissen en linken te tonen. Anderzijds bleek uit de analyse van de omgeving dat de geografische oriëntering van de kernen ervoor zorgen dat deze linken ook verankerd zijn.

Bestuurskracht staat onder druk

Deze vaststellingen brachten de gemeenten dichter bij elkaar in deze oefening. In het tweede deel van het onderzoek, waarin de analyse van de interne werking aan bod komt, beslisten de gemeentebesturen om gegevens uit te wisselen. In dit deel van het rapport wordt aangegeven dat de drie gemeenten op vandaag financieel gezond zijn en zich elk op hun eigen wijze klaarmaken voor de toekomst. Anderzijds zorgen de huidige risico’s (omwille van vele éénmansdiensten, nood aan extra expertise omwille van decentralisatie van taken vanuit andere overheidsinstanties, de stijgende personeelskost …) ervoor dat de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst onder
druk
kan komen te staan.

“Bestuurskrachtrapport biedt verschillende scenario’s die verder intern worden afgewogen en afgetoetst.”

Ondanks de vele sterke punten en de goede organisatie van de kleinere besturen Pittem en Meulebeke, besluit het rapport dat de bestuurskracht sterk onder druk staat. Het lokaal bestuur Tielt heeft door zijn grotere schaal nog iets meer marge. Al zal het ook, door onder meer zijn centrumrol in de regio, belast worden met meer taken. Het is nog een vraagteken of zij dit met de huidige capaciteit zullen kunnen dragen.

De bestuurskracht van de drie besturen wordt dus best op korte of middellange termijn versterkt. Het bestuurskrachtrapport biedt hiervoor verschillende scenario’s en handvaten die verder intern worden afgewogen en afgetoetst.

Gemeentebestuur van Pittem gaat in gesprek met de inwoners op 14 juni 2023

“Omdat dit verhaal een invloed heeft op alle raadsleden, medewerkers en inwoners van onze gemeenten, willen we hier actief over in gesprek gaan. Op 25 mei werd een eerste toelichting gegeven aan de leden van de gemeenteraad en in de loop van de komende weken brengen de algemeen directeurs hun medewerkers op de hoogte van de resultaten van het rapport,” zeggen de burgemeesters van Pittem, Tielt en Meulebeke.

De komende weken volgen verschillende overlegmomenten om de diverse scenario’s op zowel bestuurlijk als administratief vlak af te toetsen. Afhankelijk van het verdere onderzoek en/of een principiële beslissing om één van deze pistes verder te bewandelen, zorgen we voor een actieve participatie van de burger. Dit willen we de komende maanden verder vormgeven. Op die manier betrekken we de burger op een transparante en open wijze bij deze belangrijke strategische keuzes voor de toekomst van de besturen.

“De inwoners nodigen we graag uit op één van de info- en vraagmomenten op 14 juni 2023 om 17.30 uur en om 20.30 uur in zaal Broeders Maristen, Broeders Maristenstraat 2, Pittem (boven de bibliotheek). Samen met Probis lichten we de resultaten van het rapport toe en gaan een eerste keer met de Pittem- en Egemnaren in gesprek. We doen dit aan de hand van de vragen van de inwoners die we graag op voorhand bij de inschrijving ontvangen,” zegt burgemeester Fraeyman.

Inwoners van gemeente Pittem kunnen inschrijven en hun vraag stellen tot en met maandag 12 juni 2023 op de website van gemeente Pittem of rechtstreeks via deze link: https://chkmkt.com/infosessiebestuurskracht

Stadsbestuur van Tielt gaat in gesprek met de inwoners op 15 juni

Specifiek voor Tielt zijn er op donderdag 15 juni twee info- en vraagmomenten voorzien in de Europahal: om 17u30 en om 20u00. Daar worden de resultaten van het rapport toegelicht en wordt een gesprek gevoerd op basis van de vragen die op voorhand bij de inschrijving zijn meegegeven. Je kan inschrijven voor de sessie van jouw keuze en jouw vraag formuleren tot en met maandag 12 juni via onderstaande link, QR-code of via www.tielt.be.

Gemeentebestuur van Meulebeke gaat in gesprek op 15 juni