vrijdag, mei 24, 2024
Regionieuws

Klacht tegen Collegesite Tielt – opnieuw vertraging?

Dinsdagochtend 25 augustus kwam het bericht op onze redactie binnen dat Tieltenaar Wouter Coucke klacht heeft neergelegd bij de provincie tegen de gunning en gang van zaken omtrent de Collegesite van Tielt.

Het dossier van de herbestemming van de Collegesite in Tielt sleept al ruim vijftien jaar aan. De stad kocht in 2004 de oude en leegstaande gebouwen met de bedoeling een stadsvernieuwingsproject met woningen, assistentieflats, een lokaal dienstencentrum, een park… te realiseren. De herbestemming van de site van 1,9 hectare sleept sindsdien aan door allerhande klachten en onderzoeken.

Vorige maand leek er een doorbraak in het dossier. Het stadsbestuur en projectontwikkelaar THV Kortrijk sloten een ontwerpprotocol van onderhandelingen af, waarbij het publiek-private project definitief gegund werd aan THV Kortrijkstraat. De eerste oplevering is er dan eind 2023. Dit alles kan nu vertraging oplopen.

Wouter Coucke eist dat de provincie de beslissingen van het Tieltse schepencollege vernietigt. De Tieltenaar stelt in zijn gedetailleerde klacht (= 37 pagina’s, nvdr.) dat er bij het vergelijken van de projecten van de twee overblijvende projectontwikkelaars THV Kortrijkstraat en Vanhaerents Development bewust of onbewuste rekenfouten zijn gebeurd. “Wanneer enkel en alleen een correcte rekenmethode wordt toegepast voor het criterium ‘vergoeding’, dan blijkt dat Vanhaerents Development de economisch meest voordelige offerte had.”

Tijdens de onderhandelingsprocedure werd er ook relevante informatie bezorgd aan THV Kortrijkstraat, waardoor die haar offerte kon bijsturen“, staat er te lezen in de klacht. “Daarbij ging het over informatie over de inhoud van de offerte van de andere partij, ofwel over het bieden van de mogelijkheid om de offerte van THV Kortrijkstraat aan te passen.” Er wordt ook verwezen naar de eerdere vernietiging van de gouverneur van een goedkeuring van het protocol en gunning van de opdracht na een klacht van de SP.A-fractie (toen in de bestuursmeerderheid, nvdr.).

“Het optreden van de gemeenteraad en het schepencollege resulteert in een verkwisting van het stedelijke belastingsgeld voor een stad met een relatief hoge schuldgraad en indirect ook in een mogelijk misbruik van Vlaamse subsidies.”


Wouter Coucke ziet maar één oplossing: de wedstrijd opnieuw uit te schrijven. Het belangrijkste tegenargument daar bij is dat de plannen dan weer twee jaar vertraging oplopen. “Maar is dat zo erg? Intussen moeten er plannen gemaakt worden voor een nieuw zwembad, moeten we ons afvragen of we wel nog zoveel handelszaken nodig hebben in deze coronatijden, is de stadskas leeg … We zitten in een heel nieuwe wereld”, aldus Coucke.

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) van Stad Tielt bevestigt dat men deze morgen in kennis werd gesteld van de klacht. “Vooraleer we reageren, willen we het lijvige document rustig en gedetailleerd bekijken en overleg plegen met onze juridische partners. Of dit voor vertraging zal zorgen? Het lijkt me niet wijs om verder te werken wanneer er een klacht loopt en we een verweer moeten opstellen. Zolang dit duurt, lijkt het me verstandig om de plannen ‘on hold’ te zetten.”

Gouverneur Carl Decaluwé kreeg de klacht nog niet zelf te zien. Dit wordt behandeld door zijn dienst.

Reacties burgemeester en gouverneur via KW.be

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *